12V COB LED


100W LED COB Light Module 135*120mm DC 12-14V White /Warm White (2 Variants)

11.73 11.73 11.73 USD Piece

60W LED COB Light Module 100*95mm DC 12V 5A White/ Warm White (2 Variants)

10.01 10.01 10.01 USD Piece

70W LED COB Light Module 220*113mm DC 12V Warm White/ White (2 Variants)

10.01 10.01 10.01 USD Piece

20W LED COB 250*12mm 12V Warm White/White (2 Variants)

3.44 3.44 3.44 USD Piece

20W LED COB Light Module 94*50mm DC 12V Warm /Natural White (3 Variants)

3.13 3.13 3.13 USD Piece

100W LED COB Light Module 135*120mm DC 12-14V White /Warm White (2 Variants)

11.73 11.73 11.73 USD Piece

60W LED COB Light Module 100*95mm DC 12V 5A White/ Warm White (2 Variants)

10.01 10.01 10.01 USD Piece

70W LED COB Light Module 220*113mm DC 12V Warm White/ White (2 Variants)

10.01 10.01 10.01 USD Piece

20W LED COB 250*12mm 12V Warm White/White (2 Variants)

3.44 3.44 3.44 USD Piece

20W LED COB Light Module 94*50mm DC 12V Warm /Natural White (3 Variants)

3.13 3.13 3.13 USD Piece