2.4G RF Remotes


RT4 DC3V RF2.4G RGB/RGBW Single Zone Remote Control

10.37 10.37 10.370000000000001 USD Piece

RT4 DC3V RF2.4G RGB/RGBW Single Zone Remote Control
10.37 10.37 10.370000000000001 USD

RT7 DC3V RF2.4G Color Temperature 4 Zones Remote Control

10.37 10.37 10.370000000000001 USD Piece

RT7 DC3V RF2.4G Color Temperature 4 Zones Remote Control
10.37 10.37 10.370000000000001 USD

RU4 DC3V RF2.4G Single Color 4 Zones Remote Control (2 Variants)

8.69 8.69 8.69 USD Piece

RT4 DC3V RF2.4G RGB/RGBW Single Zone Remote Control

10.37 10.37 10.370000000000001 USD Piece

RT4 DC3V RF2.4G RGB/RGBW Single Zone Remote Control
10.37 10.37 10.370000000000001 USD

RT7 DC3V RF2.4G Color Temperature 4 Zones Remote Control

10.37 10.37 10.370000000000001 USD Piece

RT7 DC3V RF2.4G Color Temperature 4 Zones Remote Control
10.37 10.37 10.370000000000001 USD

RU4 DC3V RF2.4G Single Color 4 Zones Remote Control (2 Variants)

8.69 8.69 8.69 USD Piece